Engeli Bakım Merkezi

0 507 940 27 37

[email protected]

Merkez Kabul şartları

Bakım Ücretinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Ödenmesi İçin Koşullar

1. Kamu hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Tam Bağımlı EVET olmalı,

2. Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.

İzlenecek Yol

1. Adım: Vasilik: Engelli sağlık kurul raporunda zihinsel-ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti olan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu almalı.

2. Adım: Müracaat: İkameti Karabük il sınırlarında olan engelli için vasi adayı/kendisi Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Karabük dışında bir ilde olması durumunda müracaatın o ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Müracaat için gerekli evraklar:

Sağlık Kurul Raporu (aslı)

Vasilik Kararı aslı ya da tevzi formu aslı

Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi

İkamet gösterir nüfus kayıt örneği

Dilekçede talep edilen bakım merkezinin adı belirtilmelidir.

Açık adres (varsa vasinin ve engellinin) ve telefon numaraları yazılmalıdır.