Engeli Bakım Merkezi

0 507 940 27 37

[email protected]

Merkez Kabul şartları

\r\nBakım Ücretinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Ödenmesi İçin Koşullar\r\n

\r\n1. Kamu hastanesinden alınan Engelli Sağlık Kurul Raporunda Ağır Engelli: EVET olmalı.\r\n

\r\n2. Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelir; net asgari ücretin 2/3’ünden az olmalı.\r\n

\r\nİzlenecek Yol\r\n

\r\n1. Adım: Vasilik\r\n\r\nEngelli sağlık kurul raporunda zihinsel-ruhsal tanımlama var ise engellinin ikametinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine hukuki ehliyeti\r\n\r\nolan bir T.C vatandaşı (mümkünse yakını) vasi ataması için dava açarak dava açtığını tanımlayan Tevzi Formu almalı.\r\n\r\n(Engellinin fiziksel bir rahatsızlığı var ise vasi atamasına ihtiyaç duyulmamakta olup engelli birey başvurusunu kendisi yapacaktır.)\r\n

\r\n2. Adım: Müracaat:\r\n\r\nİkameti Karabük il sınırlarında olan engelli için vasi adayı/kendisi Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Karabük dışında bir ilde olması durumunda müracaatın o ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.\r\n

\r\nMüracaat için gerekli evraklar:\r\n

\r\nSağlık Kurul Raporu (aslı)

\r\nVasilik Kararı aslı ya da tevzi formu aslı\r\n

Engellinin nüfus cüzdan fotokopisi\r\n

İkamet gösterir nüfus kayıt örneği\r\n

Dilekçede talep edilen bakım merkezinin adı belirtilmelidir.

Açık adres (varsa vasinin ve engellinin) ve telefon numaraları yazılmalıdır.